slide-1
slide-1
slide-1
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศ

ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าไป [..]
08 พ.ค. 2563 78 Views

เรื่องกำหนดการเปิด ภาคเรียนปี 2563

[..]
22 เม.ย. 2563 105 Views

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนราชป

[..]
18 มี.ค. 2563 43 Views

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรีย

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา   [..]
29 ก.พ. 2563 210 Views

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา เปิดรับสมัครน

[..]
06 ก.พ. 2563 454 Views

กิจกรรม วันที่ 5 ธันวาคม 2562 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรร

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ทางโรงเรียนเรามีกิจกรรม ท่านผู้บริหาร คณะครูร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวาย [..]
05 ธ.ค. 2562 119 Views
ปฏิทินกิจกรรม